תכניות הדירה ומלאי מעודכן

חפש
<<
4
מלאי דירות
99
מספר יחידות דיור
מועד בחירת הדירות הבא

קומה
05

דירה מס' 23

5 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 24

5 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 25

5 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 26

5 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי
קומה
04

דירה מס' 18

5 חדרים

שטח דירה: 121.68 מ"ר

שטח מרפסת: 12.24 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,155,092 ש"ח

שטח מחסן: 9.03 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 19

2 חדרים

שטח דירה: 66.93 מ"ר

שטח מרפסת: 10.14 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 651,995 ש"ח

שטח מחסן: 10.14 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 20

4 חדרים

שטח דירה: 106.91 מ"ר

שטח מרפסת: 11.64 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,027,893 ש"ח

שטח מחסן: 9.8 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 21

3 חדרים

שטח דירה: 81.3 מ"ר

שטח מרפסת: 10.65 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 782,052 ש"ח

שטח מחסן: 8.82 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 22

5 חדרים

שטח דירה: 131.47 מ"ר

שטח מרפסת: 33.6 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,285,674 ש"ח

שטח מחסן: 8.54 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 13

5 חדרים

שטח דירה: 121.68 מ"ר

שטח מרפסת: 12.24 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,144,667 ש"ח

שטח מחסן: 6.03 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 14

2 חדרים

שטח דירה: 66.93 מ"ר

שטח מרפסת: 10.14 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 644,420 ש"ח

שטח מחסן: 5.52 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 15

4 חדרים

שטח דירה: 106.91 מ"ר

שטח מרפסת: 11.64 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,007,287 ש"ח

שטח מחסן: 3.87 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 16

3 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 17

5 חדרים

שטח דירה: 131.47 מ"ר

שטח מרפסת: 53.29 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,325,558 ש"ח

שטח מחסן: 5.25 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 121.68 מ"ר

שטח מרפסת: 12.24 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,138,759 ש"ח

שטח מחסן: 4.33 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 9

2 חדרים

שטח דירה: 66.93 מ"ר

שטח מרפסת: 10.14 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 640,876 ש"ח

שטח מחסן: 4.5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

4 חדרים

שטח דירה: 106.91 מ"ר

שטח מרפסת: 11.64 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,010,240 ש"ח

שטח מחסן: 4.72 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

2 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 131.47 מ"ר

שטח מרפסת: 40.07 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,293,536 ש"ח

שטח מחסן: 5.95 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
01

דירה מס' 3

5 חדרים

שטח דירה: 121.68 מ"ר

שטח מרפסת: 12.24 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,155,439 ש"ח

שטח מחסן: 9.13 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

2 חדרים

שטח דירה: 66.93 מ"ר

שטח מרפסת: 10.14 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 636,741 ש"ח

שטח מחסן: 3.31 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 106.91 מ"ר

שטח מרפסת: 11.64 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,005,792 ש"ח

שטח מחסן: 3.44 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

3 חדרים

שטח דירה: 81.3 מ"ר

שטח מרפסת: 40.67 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 841,143 ש"ח

שטח מחסן: 3.31 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 7

5 חדרים

שטח דירה: 131.47 מ"ר

שטח מרפסת: 53.29 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,319,268 ש"ח

שטח מחסן: 3.44 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

5 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 2

5 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי