תכניות הדירה ומלאי מעודכן

חפש
<<
21
מלאי דירות
112
מספר יחידות דיור
בקרוב מאוד...
מועד בחירת הדירות הבא

קומה
06

דירה מס' 32

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 33

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 34

3 חדרים

שטח דירה: 82.64 מ"ר

שטח מרפסת: 10.65 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 843,596 ש"ח

שטח מחסן: 5.76 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 35

3 חדרים

שטח דירה: 81.7 מ"ר

שטח מרפסת: 10.65 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 826,974 ש"ח

שטח מחסן: 3.67 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
05

דירה מס' 27

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 28

2 חדרים

שטח דירה: 67.01 מ"ר

שטח מרפסת: 10.14 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 696,409 ש"ח

שטח מחסן: 5.9 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 29

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 30

3 חדרים

שטח דירה: 82.64 מ"ר

שטח מרפסת: 10.65 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 831,691 ש"ח

שטח מחסן: 2.58 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 31

3 חדרים

שטח דירה: 81.3 מ"ר

שטח מרפסת: 10.65 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 818,926 ש"ח

שטח מחסן: 2.52 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
04

דירה מס' 22

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 23

2 חדרים

שטח דירה: 67.01 מ"ר

שטח מרפסת: 10.14 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 684,804 ש"ח

שטח מחסן: 2.8 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 24

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 25

3 חדרים

שטח דירה: 82.64 מ"ר

שטח מרפסת: 10.65 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 841,162 ש"ח

שטח מחסן: 5.11 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 26

3 חדרים

שטח דירה: 81.3 מ"ר

שטח מרפסת: 10.65 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 833,413 ש"ח

שטח מחסן: 6.39 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
03

דירה מס' 17

4 חדרים

שטח דירה: 106.91 מ"ר

שטח מרפסת: 11.64 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,062,021 ש"ח

שטח מחסן: 2.69 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 18

2 חדרים

שטח דירה: 67.01 מ"ר

שטח מרפסת: 10.14 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 684,767 ש"ח

שטח מחסן: 2.79 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 19

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 20

3 חדרים

שטח דירה: 82.64 מ"ר

שטח מרפסת: 22.74 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 868,705 ש"ח

שטח מחסן: 3.4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 21

3 חדרים

שטח דירה: 81.3 מ"ר

שטח מרפסת: 24.79 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 860,310 ש"ח

שטח מחסן: 2.97 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
02

דירה מס' 12

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 13

2 חדרים

שטח דירה: 67.01 מ"ר

שטח מרפסת: 10.14 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 685,254 ש"ח

שטח מחסן: 2.92 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 14

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 15

3 חדרים

שטח דירה: 82.64 מ"ר

שטח מרפסת: 22.42 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 864,400 ש"ח

שטח מחסן: 2.49 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 16

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי
קומה
01

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 106.91 מ"ר

שטח מרפסת: 11.64 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,065,727 ש"ח

שטח מחסן: 3.68 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

2 חדרים

שטח דירה: 67.01 מ"ר

שטח מרפסת: 10.14 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 685,890 ש"ח

שטח מחסן: 3.09 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה

דירה מס' 9

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 10

3 חדרים

שטח דירה: 82.64 מ"ר

שטח מרפסת: 32.23 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 891,532 ש"ח

שטח מחסן: 2.38 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 81.3 מ"ר

שטח מרפסת: 40.67 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 902,687 ש"ח

שטח מחסן: 2.38 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 3

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 4

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 5

3 חדרים

שטח דירה: 82.64 מ"ר

שטח מרפסת: 32.23 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 895,275 ש"ח

שטח מחסן: 3.38 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי
קומה
0-1

דירה מס' 1

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

דירה מס' 2

חדרים

שטח דירה: מ"ר

שיווק חופשי

המחירים אינם סופיים וטרם כוללים את הצמדת המדד מיום הזכייה, מדד חודש ינואר 2018 111.7 נקודות. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת.
הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה.
את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד.
– יש לעקוב אחר עדכונים במועדי מסירה כפי שיוצג בחוזה המכר בכפוף לאישור משהב"ש .
ט.ל.ח.